Jorden, skogen och vattnet

Under ett kvarts millennium har vi levt av det skånska landskapet. Vår ambition är att göra det i minst 250 år till. En förutsättning för att lyckas är att vi tar hand om våra viktigaste resurser; jorden, skogen och vattnet. Naturen är vårt levebröd och det ansvar som vi har ärvt har gett oss ett starkt engagemang för vår hemmiljö. Inte bara för naturens skull, utan även för att det är en nödvändighet för vårt företags långsiktiga överlevnad.

De gröna visioner och målsättningar vi arbetar efter genomsyrar alla delar av företaget. Samtidigt speglar de våra medarbetares personliga drivkraft att värna och vårda naturen. Den kraften är hjärnan och hjärtat inom Högestad & Christinehof.

Vår vardag är mångfacetterad. Vi brukar en och en halv procent av Skånes yta. Många berörs av hur vi driver vårt företag. Vi medverkar aktivt i frågor som berör oss och de människor som lever i vår närhet – det är vår skyldighet som markägare, hyresvärd, arbetsgivare och aktör i det lokala näringslivet. Samtidigt blir vi i allt högre grad beroende av vår omvärld. Samarbetet med exempelvis myndigheter, intresseorganisationer och universitetsvärlden är ett resultat av en allt öppnare kommunikation och konstruktiva initiativ från alla parter. Det är positivt att se att vi allt oftare strävar mot samma mål, till exempel att bevara den biologiska mångfalden eller att värna om kulturlandskapet vi lever i. Genom närvaro, öppenhet och dialog öppnas också nya möjligheter att påverka förutsättningarna för vår verksamhet och den miljö vi verkar i.

Villkoren för svenskt jord- och skogsbruk växlar i snabb takt. Klimat- och miljöförändringar, jordbrukspolitik, forskning och teknisk utveckling ställer höga krav på vår förändringsförmåga och uthållighet. Kvartalsekonomin riskerar att sprida sig även till vår sektor, en oroande utveckling som lätt leder till kortsiktiga beslut med långvariga konsekvenser.

Med skog och mark som födkrok krävs kreativitet, nyfikenhet och långsiktighet. Den skog vi planterar idag ska ge avkastning om 100 år. Den mark vi odlar ska ge goda skördar för generationer framåt. De natur- och kulturvärden vi förvaltar bygger på århundraden av arbete och framsynthet. Vår ambition är att efterlämna ett lika livskraftigt arv till kommande generationer. Precis som våra föregångare arbetar vi för en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Det gör vi genom att driva ett modernt och effektivt företag och samtidigt vårda de resurser vi lever av. Det här är en presentation av jord- och skogsbruksföretaget Högestad & Christinehof Förvaltnings AB. Vi hör till de lyckligt lottade som får leva i, och av, det skånska landskapet. Det här är vårt sätt att göra det på.

Carl , Anna och Fredric Piper
Högestad & Christinehof


Högestad & Christinehof - Meddelanden
Lediga hyresbostäder
2017/05/19
Just nu har vi flera lediga hyresobjekt. All intresseanmälan sker via vår hemsida. Här hittar du lediga objekt.

Felanmälan fastigheter

2017/05/23
All felanmälan görs via: 0417-401 00.
 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post