Ett friskt landskap. Idag och i framtiden.

Grunden i vår verksamhet är det fideikommiss som Christina Piper instiftade år 1747. Fideikommisset utgör Skånes största enskilda egendom med 13 000 hektar skogs- och jordbruksmark geografiskt uppdelade mellan godsen Högestad och Christinehof.
 
1999 omvandlades fideikommisset till ett aktiebolag, Högestad & Christinehof Fideikommiss AB. Det operativa arbetet utförs idag av Högestad & Christinehof Förvaltnings AB. Förvaltningsbolaget ägs till 100 procent av moderbolaget Högestad & Christinehof Fideikommiss AB.
 
Vår affärsidé är att driva framtidens landsbygd. Från våra marker kommer miljömedvetet producerade jordbruksprodukter, trä från ansvarsfullt skötta skogar och naturupplevelser för bofasta såväl som för besökare. För oss är en levande landsbygd mer än ett populistiskt slagord – den är vår försörjning och vår hemmiljö. Därför arbetar vi för ett öppet odlingslandskap, biologisk mångfald och välvårdade kulturmiljöer. En genomtänkt investering som kommer att ge avkastning för generationer. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal medarbetare.


Högestad & Christinehof - Meddelanden
Lediga hyresbostäder
2017/05/19
Just nu har vi flera lediga hyresobjekt. All intresseanmälan sker via vår hemsida. Här hittar du lediga objekt.

Felanmälan fastigheter

2017/05/23
All felanmälan görs via: 0417-401 00.
 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post