Nysatsning på ekokött i Högestad


Publicerad: 2010/03/23


Foto: Petter Gustafson

Framtiden ser ljus ut för ekologiskt nötkött. Tillräckligt ljus för att motivera en omfattande investering i en helt ny stallanläggning för lösdrift på ströbädd vid gården i Högestad.
– Nu har vi djur på flera platser. Tanken är att vi ska samla hela besättningen här i Högestad under vintern. Det nya stallet kommer framför allt att innebära kortare transporter och en mer rationell drift. Det nya stallet innebär också en kapacitetsökning på cirka 20 procent. Det är dock inte golvyta som är flaskhalsen om vi vill undertöka besättningen, det är tillgången på bete och personal. Djuren betar cirka 280 hektar naturbetesmark i Fyledalen och Skogshejdan och marken klarar inte ett hårdare betestryck, säger Hans-Åke Grahm som är ansvarig för jordbruket inom Högestad & Christinehof.

Det nya stallet kommer att mäta 114 gånger 34 meter. Varje ko med kalv kommer att förfoga över 11 kvadratmeter automatiskt halmströad golvyta. I den ytan ingår också en egen hörna för kalven att ta igen sig på. Det nya stallet kommer också att innebära bättre arbetsmiljö
för personalen:
– Det blir en modern och rationell byggnad med hänsyn till arbetsmiljön. Det finns helt andra förutsättningar att ta bort tunga och farliga moment i driften idag jämfört med när våra andra stallar byggdes, säger Hans-Åke.

Byggnaden får samma utseende som den nya maskinhallen på gården och kommer att ligga väster om spannmålstorken. Ritningarna har tagits fram av
konstruktören Anders Olsson på Hushållningssällskapet. Målsättningen är att byggnaden ska stå klar i september 2010, i god tid innan nästa vinter och kalvsäsong.

KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion, främst genom att ta fram regler och erbjuda certifiering för användning av KRAV-märket.
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post