Forskningsprojekt kring fältvilt och rapphöns
Publicerad: 2008/10/02
Foto: Göran Gustafson
Få djurarter är så starkt knutna till det öppna landskapet som rapphönan. Den behöver bra skydd mot predatorer och gott om insekter för att kunna föda sina stora kullar – ofta med 12-15 kycklingar. Kycklingarna lever de första kritiska veckorna uteslutande på animalisk föda medan föräldrarna även äter vegetabilisk kost.
Rapphönan en viktig signalart i det öppna, skånska landskapet. De klarar sig helt enkelt inte utan en stor biologisk mångfald. Det rationella lantbruket har inneburit att artens naturliga livsmiljöer till stor del försvunnit. Nu pågår flera försök för att återskapa förutsättningarna för en livskraftig stam av rapphönan. Runt Högestad anläggs nya viltzoner med bra skydd och gott om föda i anslutning till besprutningsfri odlingsmark. Flera lyckade häckningar visar också att försöken varit framgångsrika.

Tack vare stöd från Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse pågår nu ett stort forskningprojekt kring fältfågeln rapphönan. Målsättningen är att få större kunskap om vad som orsakat artens stora nedgång i det skånska kulturlandskapet och
vilka åtgärder som kan förbättra rapphönans förutsättningar. Projektet drivs i samarbete mellan Lunds Universitet, Game & Wildlife Conservation Trust [GB] och Högestad & Christinehofs Förvaltning AB. Arbetet kommer att ligga till grund för en doktorsavhandling av Annelie Jönsson vid Lunds Universitet.

Forskningsprojektet
omfattar bland annat artinventering och habitatförbättringar i kulturlandskapet.

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post