Nötdjur med höga krav


Förutom växtodlingen omfattar jordbruket en besättning med cirka 250 ekologiska nötdjur. Djurhållningen drivs enligt riktlinjerna för KRAV-märkt kött. Sommarhalvåret tillbringar de på våra egna obesprutade naturbetesmarker och tack vare självförsörjningen av foder kan vi garantera att även vinterfödan uppfyller KRAV-kriterierna.


Verksamhetsansvarig
Christian Negendanck
Foto: Petter Gustafson
Läs mer om KRAV på www.krav.se

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post